Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Izba Historii Kanału Elbląskiego w nowej odsłonie

Ponieważ obiekt zarządzany jest przez właściciela Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowizorycznie, poprzez coroczne użyczenie Żegludze Ostródzko-Elblaskiej i nigdzie nie można uzyskać informacji o ekspozycji dziś Stowarzyszenie Miłosników Kanału Elbląskiego NAVICULA, własnym staraniem i na własny koszt uruchamia witrynę, wkrótce wersja angielska i niemiecka.

https://www.ihke.pl/pl/

zapraszamy

Z tej okazji przypomnienie jak nową Izbę budowano.

Pierwsza Izba Historii Kanału Elbląskiego zakończyła swą działalność we wrześniu 2012 r. Nową Izbę oddano do użytku 29 maja 2015 r. Ekspozycję podzielono na kilka działów tematycznych na parterze i piętrze. Po wybudowaniu obiektu w styczniu 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na wykonanie ekspozycji wg. przygotowanego w 2010 r. scenariusza, którego aż do tego momentu nikt nie weryfikował. Założenia scenariusza i zaproponowany sposób ekspozycji były jakby nie z tej epoki, przez to scenariusz okazał się zupełnie bezużyteczny.
W ciągu trzech miesięcy nowy scenariusz opracował oraz dokonał wyboru prezentowanych treści prezes Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego - Sławomir Dylewski. W połowie maja, przy udziale autora, rozpoczęto budowę ekspozycji zaczynając od organizacji przestrzeni i wyklejenia ścian tapetami wielkoformatowymi inspirowanymi XIX wiecznymi dokumentami.

Oprócz ścianek działowych przeznaczonych do umieszczenia tam odpowiednich treści przestrzeń aranżowano przy użyciu wybranych modeli drewnianych, poddanych uprzednio konserwacji.

Nad schodami zawisło koło z zębami ukośnymi przekazujące napęd z turbiny na pochylni Całuny. Na ścianie tuż obok umieszczona została tzw. oś czasu czyli skrócona historia budowy kanału. Na stanowisku dolnym - daty sprzed budowy kanału, na górnym - wydarzenia zaistniałe po jego wybudowaniu a na kółkach podporowych najważniejsze daty z budowy Kanału Elbląskiego.

Prace zakończono na 5 godzin przed oficjalnym otwarciem, udało się. Więcej w filmach z nowego cyklu Tajemnice Kanału Elbląskiego, dostępnym na naszym kanale YouTube.

 

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g