Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Kanał Elbląski - recenzja albumu

Kanał Elbląski
autor - Ryszard Siwiec

ISBN978-83-947109-2-7
Wydawnictwo URAN
Elbląg 2017
format 22 x 23 cm
twarda okładka
64 strony, papier kredowy
cena 35 zł

 

 

Kanał Elbląski Ryszarda Siwca to piękny album, rzekłbym kolekcjonerski. Na wewnętrznych okładkach zawiera odniesienie do materiałów archiwalnych a wewnątrz świetnie kadrowane, doskonałej jakości fotografie. Jak zaznacza na wstępie autor, w albumie wykorzystano materiały z publikacji Marszałka Warmińsko-Mazurskiego oraz LGD Łączy nas Kanał Elbląski, i choć nie wskazano które to fotografie czytelnik łatwo rozpozna obiekty przed remontem. Jak przystało na album nie jest on przeładowany opisami; zwięzłe podpisy i krótka, ciekawa narracja wprowadzająca w prezentowany materiał aż w czterech językach.

Autor dokonał własnej interpretacji nawy „Kanał Elbląski”, na użytek tej publikacji, przypisując ją odcinkowi od Buczyńca do Elbląga. Nie jest to zgodne z wykazem nazw fizjograficznych i rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 stycznia 2011 r. Dodatkowo czytelnika wprowadza w błąd mapka zamieszczona na pierwszej stronie obejmująca cały obszar Kanału Elbląskiego zgodny z rozporządzeniem Prezydenta RP. Konsekwencją takiego założenia są fotografie z Elbląga, oddalonego od Kanału Elbląskiego o 15 km,  umieszczone w dziale „Kanał Elbląski”. Wszystko wyjaśnia nadtytuł – Powiat Elbląski i herb powiatu zwieńczający okładkę. Album prezentuje Kanał Elbląski w obszarze powiatu elbląskiego.

Zastrzeżenia budzą przyjęte zasady tłumaczenia nazw i niekonsekwentne ich stosowanie. Na język angielski i niemiecki tłumaczono z użyciem znaków diakrytycznych języka polskiego poprzez włączenie ich do alfabetu niemieckiego i angielskiego, np. „Elbląger Kanal”. Jedynie cyrylica oparła się takim zabiegom, nie zainstalowano tam głoski „ą” a nawet nie zmiękczono głoski „л” znakiem „Ь” do polskiej głoski „l”.

 

Podsumowując:
+ piękne fotografie
+ bardzo dobra jakość wydania
+ ciekawy materiał promocyjny powiatu elbląskiego
+ niebanalna narracja

- nadinterpretacja nazwy Kanał Elbląski, na potrzeby prezentacji tylko powiatu elbląskiego
- błędne zasady użycia znaków diakrytycznych w tłumaczeniu i niekonsekwencja ich stosowania

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g