Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Kanał Elbląski - navigare necesse est !

11 stycznia 2013r w Gdańsku, w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  podpisano długo oczekiwaną umowę dotyczącą bardzo ważnego etapu rewitalizacji Kanału Elbląskiego. W imieniu inwestora, którym jest RZGW w Gdańsku, umowę sygnował dyrektor Andrzej Ryński. Wykonawcę, Mostostal Warszawa S.A., reprezentowali dyrektor Cezary Kondratowicz, dyrektor Robert Raczko oraz dyrektor Małgorzata Radomska.

Realizacja ww. umowy będzie dotyczyła pochylni, czyli najważniejszej części projektu „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który znajduje się na liście projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 6. Oś priorytetowa „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym” Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

Wartość umowna niniejszego zadania wynosi:  51.955.704,82 zł brutto.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego NAVICULA.

Po podpisaniu umowy nasz przedstawiciel złożył obu stronom gratulacje oraz wręczył pamiątkowe egzemplarze filmu Tajemnice Kanału Elbląskiego. Niecierpliwie oczekując wznowienia żeglugi na kanale będziemy bacznie przyglądać się prowadzonym pracom.

Marcin Sikorski, Gdynia

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g