Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Sondujemy Kanał Dobrzycki - ciąg dalszy

Kanał Dobrzycki to najstarszy polski kanał, wykonany w latach 1331-1334.  Dla przybyłych z Turyngii osadników z miasta Saalfeld był oknem na świat, spławiali nim swoje towary do Iławy i dalej do Gdańska. Przez 5 wieków dbano o drewnianą śluzę i 800 metrowy wówczas kanał, konserwując go pieczołowicie.

Po włączeniu Kanału Dobrzyckiego w 1886 r. w system Kanału Elbląskiego zachował on swą funkcję szlaku towarowego a w okresie międzywojennym XX w. spełniał także funkcję turystyczną. Co tydzień płynął z Iławy do Zalewa statek pasażerski, dysponujący 120 miejscami, zatrzymując się w Szałkowie, Jażdżówkach, Makowie, Siemianach, Wieprzu i Matytach.


fotografia udostępniona przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zalewskiej
Po wojnie, głównie z powodu ogromnych zniszczeń Zalewa, kanał stracił swoje znaczenie zarówno jako szlak handlowy jak i turystyczny. Przez ostatnie 60 lat kanał nie był odmulany. Gdyby nie garbarnia zalewska, zrzucająca swoje ścieki do jeziora Ewingi, przyroda zabrałaby kanał, pozostawiając wąską strugę pośród torfowiska.

O pomyślnie zakończonych testach batymetrycznych informowałem w pierwszej części tego artykułu. Z ich wynikami zapoznano uczestników "Wyprawy Kanałem Dobrzyckim po Floreny z Zalewa". Dziś z wielką radością udostępniamy wszystkim użytkownikom Kanału Dobrzyckiego profesjonalną mapę batymetryczną wykonaną przez członka NAVICULI - firmę Geoplan. Po wykonaniu pomiarów batymetrycznych opracowano model 3D kanału Dobrzyckiego wraz z "przyległościami" .
Oto okazało się, że cały kanał ma w nurcie głębokość minimum 1 m, co pozwala na żeglugę każdym jachtem, przy zachowaniu środków ostrożności, z uniesionym mieczem i płetwą sterową. Oglądajcie uważnie i sami zobaczcie, Kanał Dobrzycki ma 2600 m a nie jak podaje Wikipedia a za nią inne źródła - 2400m.

 

W dniu 20 października br. przekazaliśmy kompletne materiały z przeprowadzonych pomiarów wraz z ich opracowaniem Panu Andrzejowi Ryńskiemu, Zastępcy Dyrektora Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który po zapoznaniu się z nimi potwierdził konieczność rewitalizacji tego odcinka, przede wszystkim z uwagi na znaczne przewężenia, oraz włączenie Kanału Dobrzyckiego w plany prowadzonej obecnie rewitalizacji Kanału Elbląskiego.
Dzień później gotowe mapy przekazaliśmy Burmistrzowi Zalewa Panu Markowi Żylińskiemu, który obiecał wspieranie dostępnymi środkami działań rewitalizacyjnych kanału.  
Pełną dokumentację otrzymali również:
- Lokalna Grupa Działania „Łączy nas Kanał”
- Departament Turystyki Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego .

Z inicjatywy NAVICULI we wrześniu oczyszczono i pogłębiono port w Zalewie a teraz przekazane pomiary batymetryczne staną się podstawą do rewitalizacji Kanału Dobrzyckiego. Przedstawiciele wszystkich odwiedzonych przez nas instytucji deklarowali daleko idącą współpracę  a więc mamy nadzieję na przywrócenie jego dawnej świetności. Kanał  Dobrzycki prawdopodobnie już w 2012 r. będzie oczyszczony i pogłębiony.

Tą drogą kierujemy prośbę do wszystkich zaangażowanych w działania na rzecz Kanału Dobrzyckiego: pragniemy aby jak najszybciej  mapa stała się nieaktualna  a kanał odzyskał dawną świetność, pełną funkcjonalność i należną mu popularność.

Zachęcamy do zapoznania się z mapą na naszej stronie.

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g