Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

SENSACJA - odnaleziono wizerunek Steenke

Otrzymałem wczoraj sensacyjną wiadomość z Berlina.
Podczas poszukiwań związanych z uzyskaniem materiałów do muzeum Kanału Elbląskiego w Buczyńcu ekipa przygotowująca film udała się do Berlina. Podczas przeglądania eksponatów poświęconych kanałowi Oberladzkiemu, w Archiwum Ziem Pruskich, z teczki wypadła rycina mężczyzny wykonana piórem, sygnowana E.G.Schmid. Na odwrocie jest napis wykonany ołówkiem Steenke. Taki splot nazwisk, czy to przypadek?

E.G. Schmid był asystentem Stenke podczas podróży po Ameryce i w latach następnych. Kiedy i w jakim celu wykonał tę rycinę nie wiemy ale możemy dziś poznać twarz genialnego inżyniera Georga Jacoba Stenke,

Bardzo byśmy chcieli aby to była prawda ale to tylko prima aprilisowy żart.

 

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g