Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Ostatnie zadanie Romana Klima

Roman Klim – regionalista pomorski, miłośnik Żuław i Kociewia. Wieloletni pracownik Centralnego Muzeum Morskiego, z którego ramienia zakładał i kierował Muzeum Wisły w Tczewie oraz Muzeum Rybołówstwa na Helu. Honorowy Obywatel Miasta Tczewa. Autor wielu prac z zakresu turystyki i historii dotyczących Pomorza. Wikipedia

W 1993 r. utworzono administracje specjalną Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i jej oddziały regionalne. Roman Klim, prowadząc w tym czasie Muzeum Wisły w Tczewie nawiązał osobiste kontakty z pracownikami Zarządu Zlewni Dolnej Wisły w Tczewie RZGW Gdańsk. Kontakty zaowocowały propozycja zorganizowania w budynku magazynowym przy pochylni Buczyniec ekspozycji nazwanej roboczo Izbą Historii Kanału Elbląskiego. Kwerenda archiwów i obiektów pochylniowych oraz podróże wzdłuż Kanału Elbląskiego skutkowały dokonaniem wyboru prezentowanych archiwaliów.

Mija właśnie 20 lat od utworzenia Izby Historii Kanału Elbląskiego prezentujące ówczesny stan wiedzy na temat twórców i obiektów Kanału Elbląskiego. Przygotowana wystawa spuściznę Romana Klima, stanowiąc przyczynek do debaty o przyszłość współczesnej Izby Historii Kanału Elbląskiego.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g