Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego

Water Expo Poland 2019

Water Expo Poland 2019 to nowa odsłona organizowanych od 2012 roku targów WaterWays Expo poświęconych żegludze śródlądowej i gospodarce wodnej, wzbogacona o cały szereg aktualnych zagadnień związanych z gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami wykorzystania wody. 

Water Expo to jedyna w Polsce impreza wystawienniczo-konferencyjna w kompleksowy sposób dotykająca wszystkich aspektów inwestycji związanych z wodami śródlądowymi. Program konferencji i zakres tematyczny wystawy przygotowywany jest od 2012 roku w ścisłej współpracy i konsultacji z decydentami i ekspertami związanymi z szeroko rozumianą tematyką wykorzystania wód śródlądowych do celów gospodarczych, rekreacyjnych oraz bezpieczeństwa.

Konferencja i wystawa odbyły się w dniach 10 - 11 kwietnia 2019 r. w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

W części wystawienniczej na 7 stoiskach prezentowały się firmy z branży melioracyjnej i usług wodnych oraz Polski Rejestr Statków. Sesję inauguracyjna poprowadziła Joanna Kopczyńska vice prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. zarządzania środowiskiem wodnym.

Z wystąpień uczestników konferencji dowiedzieliśmy się, że:
- śródlądowa żegluga towarowa jest w bardzo dobrej kondycji
- gospodarka wodna rozkwita
- Polska będzie największym placem budowy w dziedzinie infrastruktury żeglugi śródlądowej
- samorządy otwierają się na rzeki i wszystkie dobra z tego płynące
- energetyka wodna jest w ofenzywie

Szczegółowy zakres konferencji prezentuje program poniżej.

C Z Ł O N K O W I E     W S P I E R A J Ą C Y

  ideal-service-g